noupaticastellum#5_Què hi volen els infants al pati?

I els infants també van dibuixar què volien al pati…

 

 

Amb el suport de: