Guia pràctica per co-crear a l’escola – Ja la pots descarregar!

Guia pràctica per co-crear a l’escola. He escrit aquesta guia com a resultat de les experiències en l’àmbit de la co-creació i l’eduació amb projectes com noubarrisnou  o noupaticastellum. És un llibre dirigit a mestres, famílies, monitors/es o qualsevol persona que vulgui iniciar un procés de co-creació. Si bé ha estat escrita pensant en un […]

Read More