Crítica sobre Sinthesis a El Punt de Girona

EL PUNT 13/11/10 – IMMA PRIETO – Potser perquè s’acosta el famós 2012 o potser per una manca de fe desgastada i tot, el cas és que no podem negar el sorgiment actual d’algunes manifestacions socials, i de vegades, culturals, que assenyalen la falta de la fe perduda. En aquest cas ens remetem a la performance […]

Read More

El Paisaje no existe

Instalación (sombra sobre pared) – Medidas variables Año: 2010 [Cast] No, el paisaje no existe. Es una construcción cultural, mental. Es una sombra. El paisaje es una idea, es por eso que el paisaje no existe. Allí fuera (de nuestras mentes) existe algo más, que no es paisaje. De hecho, desde que surgió el paisaje […]

Read More